Oferta


Zapraszamy do składania zapytania ofertowego dotyczącego dostawy posiłków dla dzieci do przedszkoli i żłobków.

Firma AM-MNIAM przygotowuje i dostarcza posiłki wyłącznie do przedszkoli i żłobków, posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności, przestrzega zasad HACCP oraz przechowuje próbki żywnościowych przez 72 godziny, pobierane zgodnie z procedurą.

Właściciel firmy, Iwona Wójcik posiada kilkuletnie doświadczenie w żywieniu dzieci, wykształcenie wyższe z dziedziny żywienia człowieka i dietetyki oraz uprawy i zastosowania ziół i roślin alternatywnych, a także wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Jadłospis komponowany jest w oparciu o aktualnie obowiązujące normy żywienia dzieci oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (DZ. U z 2016 rpoz. 1154)

Aktualne normy żywienia zawarte są w opracowaniu pt. "Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja", pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Mirosława Jarosza (IŻŻ 2012)