Oferta


Zapraszamy do składania zapytania ofertowego dotyczącego dostawy posiłków dla dzieci do przedszkoli i żłobków.

AM-MNIAM - 10 lat doświadczenia 
Firma przygotowuje i dostarcza posiłki wyłącznie do przedszkoli i żłobków, posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności, w reżimie sanitarnym stosuje się do zasad HACCP oraz przechowuje próbki żywnościowych przez 72 godziny, pobierane zgodnie z procedurą.

Właściciel firmy, Iwona Wójcik posiada wykształcenie wyższe z dziedziny żywienia człowieka i dietetyki oraz uprawy i zastosowania ziół i roślin alternatywnych, a także pedagogiki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

Autorem jadłospisu i wszystkich receptur potraw jest Iwona Wójcik. Jadłospis skomponowany jest w oparciu o aktualnie obowiązujące normy żywienia dzieci oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (DZ. U z 2016 rpoz. 1154)

Posiłki dla dzieci na dietach leczniczych komponowane są według wytycznych lekarza alergologa, pod którego opieką jest dziecko.
Na życzenie rodziców istnieje możliwość przygotowywania dla dziecka diety wegetariańskiej.

Aktualne normy żywienia zawarte są w opracowaniu pt. "Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja", pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Mirosława Jarosza (IŻŻ 2012)